Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Üçlü mücerret fiiller

Nereden Yazdırıldığı: Kur'an Yolunda
Kategori: Yabancı Diller
Forum Adı: Arapça
Forum Tanımlaması: Arapça öğrenimi için; Makale ve dökümanlar...
URL: http://www.kuranyolunda.com/forum_posts.asp?TID=10746
Tarih: 26-Nisan-2018 Saat 04:51


Konu: Üçlü mücerret fiiller
Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Konu: Üçlü mücerret fiiller
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 14:44
  فِعْل فَاعِل اُفْعُلْ   يَفْعُلُ  فَعَلَ  
yardım; teslim نَصْر نَاصِر اُنْصُرْ يَنْصُرُ  نَصَرَ  
Buluğ; uzanmak, yetişmek بُلُوغ بَالِغ  اُبْلُغْ  يَبْلُغُ  بلَغَ   
terk etmek تَرْك   تَارِك  اُتْرُكْ  يَتْرُكُ  تَرَكَ   
Haşr حَشْر  حَاشِر  اُحْشُرْ  يَحْشُرُ  حَشَرَ   
Hüküm حُكْم حَاكِم اُحْكُمْ يَحْكُمُ  حَكَمَ  
Huruç, görünmek, ortaya çıkmak خُرُوج خَارِج اُخْرُجْ يَخْرُجُ  خَرَجَ  
Halid; ebedi, sonsuz خُلُود خَالِد اُخْلُدْ يَخْلُدُ  خَلَدَ  
Hâlk; hiçbirşey yokken yaratmak خَلْق خَالِق اُخْلُقْ يَخْلُقُ  خَلَقَ   
Dahil; girmek, دُخُول دَاخِل اُدْخُلْ يَدْخُلُ  دَخَلَ   
Zikr; hatırlamak, anımsamak, anmak ذِكْر ذَاكِر اُذْكُرْ يَذْكُرُ  ذَكَرَ  
Rızk رِزْق رَازِق اُرْزُقْ يَرْزُقُ  رَزَقَ  


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.Cevaplar:
Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 14:52
 فِعل ثلاثي مُجَرَّد  نَصَرَ  يَنْصُرُ 
Secde eden, alnını yere koyan سُجُود سَاجِد اُسْجُدْ يَسْجُدُ  سَجَدَ  
Şuur; algılamak, idrak etmek شُعُور شَاعِر اُشْعُرْ يَشْعُرُ  شَعَرَ  
Şükür شُكْر شَاكِر اُشْكُرْ يَشْكُرُ  شَكَرَ   
Sıdk; Sadık; doğru olmak, doğruyu söylemek صِدْق صَادِق اُصْدُقْ يَصْدُقُ  صَدَقَ  
İbadet; Hizmet etmek عِبَادَة عَابِد اُعْبُدْ يَعْبُدُ  عَبَدَ   
Fısk فِسْق، فُسُوق فَاسِق اُفْسُقْ  يَفْسُقُ  فَسَقَ  
Katil; Öldürmek قَتْل قَاتِل اُقْتُلْ يَقْتُلُ  قَتَلَ   
oturmak قُعُود  قَاعِد  اُقْعُدْ  يَقْعُدُ  قَعَدَ   
Katib; yazmak كِتَابَة كَاتِب اُكْتُبْ يَكْتُبُ  كَتَبَ   
Küfür;Kafir كُفْر كَافِر اُكْفُرْ يَكْفُرُ  كَفَرَ  
hile مَكْر مَاكِر اُمْكُرْ يَمْكُرُ  مَكَرَ  
Nazar etmek; beklemek نَظَر نَاظِر اُنْظُرْ يَنْظُرُ  نَظَرَ 


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 14:55
   فِعل ثلاثي مُجَرَّد  ضَرَبَ  يَضْرِب ُ 
  فِعْل فَاعِل اِفْعِلْ   يَفْعِلُ  فَعَلَ  
Darp; vurmak ضَرْب ضَارِب اِضْرِبْ يَضْرِبُ ضَرَبَ  
Hamil; götüren حَمْل حَامِل اِحْمِلْ يَحْمِلُ حَمَلَ  
Sabır صَبْر صَابِر اِصْبِرْ يَصْبِرُ صَبَرَ   
Zulüm ظُلْم ظَالِم اِظْلِمْ يَظْلِمُ ظَلَمَ  
Arif; Fark edebilen; Bilen مَعْرِفَة عَارِف اِعْرِفْ  يَعْرِفُ   عَرَفَ  
Akıl; Anlamak عَقْل عَاقِل اِعْقِلْ يَعْقِلُ عَقَلَ  
Mağfiret; affetmek مَغْفِرَة غَافِر اِغْفِرْ يَغْفِرُ غَفَرَ  
Kadir; hüküm vermek قَدْر،قُدْرَة قَادِر اِقْدِرْ يَقْدِرُ قَدَرَ  
yalan söylemek كَذِب  كَاذِب  اِكْذِبْ  يَكْذِبُ  كَذَبَ   
kazanmak; kazandırmak كَسْب كَاسِب اِكْسِبْ يَكْسِبُ كَسَبَ  
Malik; sahip olmak, elinde bulundurmak مِلْك مَالِك اِمْلِكْ يَمْلِكُ مَلَكَ  


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 14:59
فِعل ثلاثي مُجَرَّد  سَمِعَ   يَسْمَعُ 
  فِعْل  فَاعِل  اِفْعَلْ   يَفْعَلُ  فَعِلَ  
duymak سَمَاعَة سَامِع  اِسْمَعْ يَسْمَعُ  سَمِعَ  
Hüzün; üzülmek  حُزْن حَازِن  اِحْزَنْ يَحْزَنُ  حَزِنَ  
Hesap; göz önüne almak; düşünmek حَسْب حَاسِب  اِحْسَبْ يَحْسَبُ  حَسِبَ  
muhafaza, koruma حِفْظ  حَافِظ  اِحْفَظْ  يَحْفَظُ  حَفِظَ   
Hüsran; kaybetmek خُسْر خَاسِر  اِخْسَرْ يَخْسَرُ  خَسِرَ  
rahmet; acıyan, bağışlayan رَحْمَة رَاحِم  اِرْحَمْ يَرْحَمُ  رَحِمَ  
şahitlik etmek شَهُود شَاهِد  اِشْهَدْ يَشْهَدُ شَهِدَ  
Alim; bilen عِلْم عَالِم  اِعْلَمْ يَعْلَمُ عَلِمَ  
Amel; güzel iş عَمَل عَامِل  اِعْمَلْ يَعْمَلُ عَمِلَ   
Mekruh; çirkin كُرْه كَارِه  اِكْرَهْ يَكْرَهُ كَرِهَ  
izlemek; görmek بَصَر بَصِير  اُبْصُرْ   يَبْصُرُ   بَصُرَ 


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 15:03
Kökün son iki harfi aynı  فِعل ثلاثي مُجَرَّد  مُضَاعَف
فَْلّ..  (فُلَّ، يُفَلُّ)   فَالّ   اِفْلِل،اُفْلُل يَفَلُّ، يَفِلُّ فَلَّ  
Hayat; yaşamak حَيَاة حَيّ  اِحْيَ يَحْيَا حَيَّ  
geri vermek; iade رَدّ رَادّ  اُرْدُدْ يَرُدُّ رَدَّ   
çevirdi صَدّ صَادّ اُصْدُدْ يَصُدُّ صَدَّ  
kırgın; incitmek, zarar vermek ضَرّ ضَارّ  اُضْرُرْ يَضُرُّ ضَرَّ  
Dalalet; sapkınlık ضَلَالَة، ضَلَال ضَالّ اِضْلِلْ يَضِلُّ   ضَلَّ  
Zannetmek; inanmak ظَنّ ظَانّ  اُظْنُنْ يَظُنُّ ظَنَّ  
saymak عَدّ عَادّ  اُعْدُدْ يَعُدُّ عَدَّ  
Mağrurluk; aldanış غُرُور غَارّ  اِغْرِرْ يَغِرُّ غَرَّ  
yaymak, ayırmak, genişleme مَدّ مَادّ  اُمْدُدْ يَمُدُّ مَدَّ  
dokunmak, temas etmek مَسّ مَاسّ  اِمْسَسْ يَمَسُّ مَسَّ  
sevmek, arzulamak وُدّ وَادّ  اِوْدَدْ يَوَدُّ وَدَّ  


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 15:08
Kökün ilk harfi و veya ي .  فِعل ثلاثي مُجَرَّد  مِثَال
وَعْل.. (وُعِلَ، يُوعَلُ.) وَاعِل عَلْ، عِلْ   يَعَلُ، يَعِلُ  وَعَلَ  
geride bırakmak, geçmek وَذْر وَاذِر  ذَرْ يَذَرُ وَذَرَ  
koymak, kurmak وُضْع وَاضِع  ضَعْ يَضَعُ وَضَعَ   
vâki, başına gelmek وَقُوع وَاقِع  قَعْ يَقَعُ وَقَعَ  
vermek, nasip etmek وَهْب وَاهِب  هَبْ يَهَبُ وَهَبَ  
bulmak وُجُود وَاجِد  جِدْ يَجِدُ وَجَدَ  
Varis; miras almak, mirasa konmak وَرَاثَة وَارِث  رِثْ يَرِثُ وَرِثَ  
yüklediğini taşımak وِزْر وَازِر  زِرْ يَزِرُ وَزَرَ  
Vasıf; tanımlamak, atfetmek وَصْف وَاصِف   صِفْ يَصِفُ وَصَفَ  
vâât etmek, söz vermek وَعْد وَاعِد  عِدْ يَعِدُ وَعَدَ  
korumak, kurtarmak وِقَايَة وَاق  قِ يَقِي وَقَى   
kucaklamak; anlamak سَعَة وَاسِع  اِيْسَعْ يَوْسَعُ وَسِعَ


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 15:11
Kökün ikinci harfi و veya ي  .  فِعل ثلاثي مُجَرَّد  أَجْوَف
فَوْل..    (فِيلَ، يُفَالُ)   فَائِل  فُلْ، .. يُفُولُ، .. فَالَ  
Tevbe; pişman olmak تَوْبَة تَائِب  تُبْ يَتُوبُ تَابَ  
tadına bakmak ذَوْق ذَائِق  ذُقْ يَذُوقُ ذَاقَ  
başarmak; zafer kazanmak فُوْز  فَائِز  فُزْ  يَفُوزُ  فَازَ   
De ki; söylemek قَوْل قَائِل  قُلْ يَقُولُ قَالَ  
Kıyam; ayağa kalkmak قِيَام، قَوْمَة قَائِم  قُمْ يَقُومُ قَامَ   
olmak; ol كَوْن كَائِن  كُنْ يَكُونُ كَانَ  
ölmek مَوْت مَائِت  مُتْ يَمُوتُ مَاتَ  
Havf; korkmak خَوْف خَائِف  خِفْ يَخَافُ خَافَ   
yakınlaşmak; -e yakın olmak, -in yakını olmak كَوْد كَائِد  كِدْ يَكَادُ كَادَ  
komplo kurmak كَيْد كَائِد  كِدْ يَكِيدُ كَادَ  
ziyâde; artmak زِيَادَة زَائِد  زِدْ يَزِيدُ زَادَ  


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 15:15
Kökün son iki harfi و veya ي  .  فِعل ثلاثي مُجَرَّد  نَاقِص
tilavet تِلَاوَة تَالٍ اُتْلُ يَتْلُو تَلَا  
Dua دُعَاء دَاعٍ اُدْعُ يَدْعُو دَعَا  
affetmek عَفْو عَافٍ اُعْفُ يَعْفُو عَفَا  
istemek, aramak بَغْى بَاغٍ اِبْغِ يَبْغِي بَغَى  
Cereyan, akmak جَرَيَان جَارٍ اِجْرِ يَجْرِي جَرَى   
Ceza, karşılığını vermek جَزَاء جَازٍ اِجْزِ يَجْزِي جَزَى  
hüküm vermek قَضَاء  قَاضٍ اِقْضِ يَقْضِي قَضَى  
Kifayet; yetişir miktarda كِفَايَة كَافٍ اِكْفِ يَكْفِي كَفَى  
yönetmek; rehber هَدْى هَادٍ اِهْدِ يَهْدِي هَدَى  
huşu duymak خَشِيَّة خَاشٍ اِخْشَ يَخْشَى خَشِيَ  
Razı olmak رِضْوَان رَاضٍ  اِرْضَ يَرْضَى رَضِيَ  
unutmak نِسْيَان نَاسٍ اِنْسَ يَنْسَى نَسِيَ   


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Mesaj Tarihi: 10-Aralık-2010 Saat 15:20
Herhangi birinde kökün son üç harfin hemze.  فِعل ثلاثي مُجَرَّد  مَهْمُوز 
Sûal سُؤَال    سَائِل سَلْ  اِسْئَلْ يَسْأَلُ سَأَلَ   
Kıraat; okumak قِرَاءَة قَارِئ اِقْرَأْ يَقْرَأُ قَرَأَ  
almak; yakalamak أَخْذ آخِذ خُذْ يَأْخُذُ أَخَذَ  
yemek أَكْل آكِل كُلْ يَأْكُلُ أَكَلَ  
Emir; Komut أَمْر آمِر مُرْ يَأْمُرُ أَمَرَ  
emin olmak, inanmak أَمْن  آمِن  ائْمَنْ  يَأَمَنُ  أَمِنَ   
reddetmek اِبَاء آبٍ اِئْبَ يَأْبَى أَبَى  
görmek رَأْيٌ رَاءٍ رَ يَرَى رَأَى  
gelmek اِتْيَان آتٍ اِئْتِ يَأْتِي أَتَى  
İstek, dilek مَشِيئَة شَاءٍ  شَأْ يَشَاءُ شَاءَ  
kötü, fena olmak سَوْء سَاوِئ سُؤْ يَسُوءُ سَاءَ  
gelmek مَجِيء جَاءٍ جِئْ يَجِيءُ جَاءَ


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.


Mesajı Yazan: Murat
Mesaj Tarihi: 13-Aralık-2010 Saat 15:42
Teşekkürler İbrahimi dostum lazım olabilecek bilgiler.Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat